A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában ELFOGADOM
Produkty Menu

Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana a spracovanie údajov

 

 1. Poskytovateľ spracováva údaje v úplnom súlade s ustanoveniami zákona číslo LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a o zverejnení údajov vo verejnom záujme podľa nasledovných postupov.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť údaje svojich používateľov a partnerov a považuje za mimoriadne dôležité, aby rešpektoval informačné právo na sebaurčenie jeho zákazníkov. Poskytovateľ dôverným spôsobom nakladá s osobnými údajmi a prijme všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť dát.
 3. Na internetovej stránke je v každom prípade povinné zadať osobné údaje. Uskutočnením registrácie používateľ prijme túto smernicu o ochrane osobných údajov, respektíve súhlasí s tým, aby poskytovateľ evidoval, spracoval a použil ním poskytnuté údaje podľa charakteru služby na stanovený účel a po potrebnú dobu. Používateľ prijíma výhradnú zodpovednosť za to, aby registráciu uskutočnil dobrovoľne a na základe znalosti potrebných informácií.
 4. Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby, respektíve § 13/A odsek 3 zákona č. CVIII z roku 2001 o jednotlivých otázkach elektronických obchodných služieb, respektíve služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len zákon o elektronickom obchode).
 5. Okruh spracovaných údajov: priezvisko, krstné meno, e-mailová adresa, heslo, telefónne číslo, adresa bydliska, adresa pre doručenie objednávky (PSČ, ulica, číslo domu, poschodie, dvere, zvonček na bráne), druh, objednanej služby, množstvo, splatná suma, zľava.
 6. Doba spracovania údajov: Poskytovateľ spracováva údaje počas trvania registrácie.
 7. Registráciou používateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ v záujme efektívneho fungovania systému spojil údaje spracovávané za štatistickým, respektíve informačným účelom. Používateľ berie na vedomie, že registráciou súhlasí s tým, aby mu poskytovateľ posielal elektronickú reklamu prostredníctvom elektronickej korešpondencie, alebo prostredníctvom ekvivalentného individuálneho komunikačného prostriedku.
 8. Používateľ nedáva súhlas na zverejnenie jeho údajov. Používateľ môže kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácií o spracovaní jeho údajov, o jeho spôsobe, obsahu, mieste, čase, respektíve o všetkých činnostiach súvisiacich so spracovaním údajov.
 9. Používateľ môže kedykoľvek odvolať tento súhlas. Odvolanie súhlasu znamená zrušenie registrácie a vymažú sa údaje používateľa z databázy poskytovateľa.
 10. Pre odvolanie súhlasu napíšte na nasledovnú e-mailovú adresu: info@seraphstore.com
 11. Súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje uchovávané v databáze používateľov spoločnosti Seraphstore.com kft (1065 Budapest, Révay utca 6. fszt. 7.) na internetovej stránke www.seraphstore.com odovzdané spoločnosti PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.) ako prevádzkovateľovi. Okruh postúpených údajov: používateľské meno, priezvisko, krstné meno, krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

Poskytovateľ vymaže osobné údaje, ak o to dotknutá osoba požiada, zanikne účel spracovania údajov, alebo vyprší zákonom stanovený termín na uchovávanie dát, prípadne ak to nariadil súd alebo dozorný úradník pre ochranu dát.

 

 

Meno:ShopRenter.hu Kft.

Sídlo: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefónne čislo: +36-1/234-5012

Email adresa: info@shoprenter.hu